Cultuuranalyse speciaal onderwijs

2021-06-29T17:30:41+01:00

2020-2021 Een uitgebreide cultuuranalyse in twee scholen voor speciaal onderwijs. De analyse heeft geleid tot een aantal voorstellen tot verandering. De procesbegeleiding is er op gericht om opnieuw een gedeeld, inspirerend en op de taak gericht verhaal te implementeren dat door alle medewerkers wordt gedragen en gedeeld.

Go to Top