Bureau Narratief houdt zich bezig met organisatieontwikkeling en veranderopgaven. Onze expertise ligt in het onderwijs-, sociale en veiligheidsdomein.

Opdrachtgevers zijn divers. Van gemeenten tot scholen, van instellingen tot departementen.

Welkom

Eén ding hebben onze opdrachtgevers gemeen: een relevante bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven in Nederland. We werken in opdracht onder andere mee aan weerbare en veilige wijken, het welzijn en de ontwikkeling van jeugd en jongeren, het aanpakken van complexe zorg casuïstiek, participatie van kwetsbare groepen en het daarmee verbonden versterken van de samenwerking in maatschappelijke opgaven. Wij zijn Iris en Etienne van Koningsveld. We kunnen ons beroepen op belangrijke expertises in de familie en werken in verband samen met gelijkgestemde organisatieadviesbureaus.

Bureau Narratief heeft haar oorsprong in 2018, waarin zij haar eerste opdracht uitvoerde voor een welzijnsorganisatie. Toen nog onder de naam Van Koningsveld ATC. Na ruim 25 prachtige jaren bij verschillende organisaties en in verschillende rollen te hebben gewerkt binnen de overheid als ambtenaar, heb ik mij in 2019, samen met mijn vrouw Iris, volledig gericht op het zelfstandig advies- en interim-vak. We werken onder andere voor instellingen, scholen, regionale samenwerkingsverbanden, departementen en gemeenten.  

Snel navigeren

Teams en Trainingen

Ik zoek training en ontwikkeling voor teams.

Bedrijven en Organisaties

Ik zoek advies en ontwikkeling voor bedrijven en organisaties.

Persoonlijke Ontwikkeling

Ik zoek persoonlijke coaching en ontwikkeling.

Gemeenten en Steden

Ik zoek advies voor leefbaarheid en veiligheid in gemeenten en steden.

Authenticiteit

Als er een opdracht wordt aangenomen, voeren wij doortastend uit en pakken we door. We doen geen halve beloftes en leveren geen half werk, achten eerlijkheid hoog en doen mee in het proces. Wij hechten waarde aan het zeggen waar het op staat. 

Wendbaarheid

Je hebt altijd met dezelfde kleine groep mensen te maken. Bureau Narratief wil zo het verschil maken. Onderhandelingen duren kort en we werken met eenvoudige begrotingen. Doordat het een klein bureau is, is er geen afstemmingsverlies en blijft de kwaliteit hoog. 

Betrouwbaarheid

 We zijn daadkrachtig en doen wat we afspreken. Wij zijn niet bang voor hindernissen en handelen hier juist naar. Ook nadat een project tot een einde is gekomen, staan wij altijd open voor vragen en denken wij graag nog mee. 

Humor

Plezier maken met elkaar is een belangrijke energiebron voor verandering. Wij weten niet alles. Wij hebben principes, maar werken nooit in blauwdrukken. Zo komen we ook wel eens voor wonderlijke, soms hilarische verrassingen te staan.

Diensten

Organisatieadvies en ontwikkeling

Het primaire proces staat centraal; het helpen van de klant, burger, client, en altijd mens. We doen mee, adviseren concreet vanuit dat perspectief en dragen bij in opvolging.  

Persoonlijke coaching

Kamp je met stress- of burn-outklachten, ben je op zoek naar een goede werk-privébalans, of heb je een andere coachingsvraag? Plan hier gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek in met een NOBCO-coach.

Onze cultuuranalyse

Onze bouwstenen zijn werkstages, individuele interviews, groepsbesprekingen, enquêtes en wetenschappelijke studies. Het voorziet in constateringen, conclusies én aanbevelingen.

DISC en drijfverenanalyse

Een rake werkwijze die leidt tot inzicht in persoonlijk gedrag en wat jou drijft in jouw leven. Helder en toegankelijk gerapporteerd. De basis voor veel coaching-trajecten.

Stadsmarinier

Onze stadsmarinier is geen solist, draagt geen wapen en komt in vrede. Hij werkt doelgericht aan leefbaarheid en veiligheid. Met elkaar perspectief bieden en grenzen stellen.

Walk of Wisdom

Tijdens een uitdagende en prachtige voettocht bij ons op verhaal komen, blijkt voor gasten verrassend fijn. Je komt niets tekort.

Blatensky Team Programma

Als groep of team elkaar in Tsjechië écht anders ontmoeten en in een meerdaags uitdagend programma werken aan een organisatie-opdracht.

Teamontwikkeling en training

We willen gidsen in het proces van keuzes over kernwaarden, competenties en drijfveren, omgang en gedrag, en prestatieafspraken. En we zoeken ‘het’ op en we gaan het vinden.

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod en wilt u nader kennismaken en doorspreken? Bel ons dan op mobiel nummer 06-1481922 of maak gebruik van de contactknop.

Partners en opdrachtgevers

Partners
Recente opdrachtgevers

Portfolio

photo-1

Organisatieadvies en ontwikkeling

Bureau Narratief heeft een organisatieadviesbureau geholpen in het proces tot een andere organisatie- en werkvorm. RADAR heeft met onze bijdrage stappen gezet in het herinrichten van de dienstverlening en het maken van een ontwikkelplan. Wij hebben daar concrete bouwstenen voor aangeleverd.  

Ook hebben we een zorgaanbieder voor jongvolwassenen met een beperking succesvol geholpen met een meerjarige subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst. Momenteel werken we bij een grote gemeente en een overheidsorganisatie als adviseur en interim manager aan het doel om de organisatie en samenwerking te versterken.

Oppakken en vlottrekken van complexe casuïstiek in de zorg

Etienne was in 2020 en 2021 adviseur namens VWS en de VNG op landelijk niveau bij het oppakken en leren van complexe jeugdzorgproblematiek. We hebben naast het hands on werken aan complexe vraagstukken ook bijgedragen aan een digitaal en interactief werkboek voor regionale expertteams en landelijke rapportages ten behoeve van het verbeteren van het aanbod voor specifieke groepen kinderen en jeugdigen. 

Hij is sinds 2021 bij het Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland betrokken als procesregisseur met de opdracht om complexe zorg casuïstiek vlot te trekken in de richting van een nieuw perspectief. Het helpen van de regionale expertteams, het gezamenlijk leren in de regio Gelderland, en ondersteunen van nieuw en beter aanbod hoort daar ook bij. Daarnaast vervult hij de rol van projectleider van de aanpak Kinderen Met Stille Vragen in Gelderland.

photo-2
photo-3

Onze cultuuranalyse

Etienne is sinds 2020 als procesbegeleider betrokken bij scholen van Stichting De Kleine Prins. Een stichting voor gespecialiseerd onderwijs. Op drie van haar scholen heeft Bureau Narratief een cultuuranalyse uitgevoerd met als doel organisatieontwikkeling ten dienste van het versterken van het onderwijs voor de leerling en ouders/verzorgers. 

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en schoolteams hebben we intensieve analyses uitgevoerd. Met activiteiten zoals werkstages, individuele interviews, groepsbesprekingen en documentenstudies. Daarna hebben we bij één van de scholen mogen meewerken aan de uitvoering van de ontwikkelplannen. In hechte samenwerking met de directeur en het managementteam hebben we succesvol een activiteitenprogramma ingericht en uitgevoerd.

De huidige opdracht, actief sinds 2022 bij een uitvoeringsorganisatie van de overheid, is ook gestart met een cultuuranalyse. Vanuit dit punt is Etienne als interimmanager samen in het managementteam aan de slag gegaan met een ontwikkelprogramma waarin de focus ligt op landelijke afspraken en lokale kansen.

Stadsmarinier

Etienne heeft in 2022 bij een grote gemeente gewerkt als stadsmarinier. Hij heeft de functie daar vooral in de rol van actieprogrammaleider uitgevoerd. Hij werkte als aanjager; met focus op een overzichtelijk aantal actiepunten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In samenwerking met wijkmanagers, openbare ruimte, politie en handhaving, economie e.a. werkte hij aan concrete interventies om een kwetsbare buurt te versterken en overlast en criminaliteit te bestrijden. Hij is lid van de kerngroep van het Landelijk Platform Sociale Veiligheid met onder andere stadsmariniers uit verschillende regio’s in Nederland.  

photo-4
photo-5

Teamontwikkeling

Op ons terrein in Deest en in samenwerking met partners in het dorp hebben we goede faciliteiten voor team-ontwikkelprogramma’s. We doen dit regelmatig, waarin we oldskool teamactiviteiten afwisselen met intervisie en procesbegeleiding om de groep te helpen een team te worden of het team te helpen nog beter en prettiger te werken. 

We hebben dit gedaan voor een team van Justitie en Veiligheid die met elkaar portefeuilles wilden verdelen. Die verdeling hebben we met elkaar gedaan op basis van kernwaarden, drijfveren en competenties. Een spannend maar treffend proces. We hebben op dergelijke wijze ook bijgedragen voor andere organisatieadviesbureaus, schoolteams en managementteams van verschillende instellingen.

Over Bureau Narratief

Bureau Narratief is een organisatieadviesbureau dat bijdraagt in het sociale domein en maatschappelijk betrokken organisaties. Centraal hierin staat de mens en zijn omgeving. Organisaties gericht op onderwijs en vorming, veiligheid en criminaliteit, participatie en andere sociale vraagstukken, maar ook lokale en landelijke overheid zoals gemeenten en departementen, hebben onze bijzondere belangstelling.

Onze diensten: organisatieadvies en – analyses, organisatie-veranderprogramma’s, training van groepen, coaching, interim-management en teambegeleiding. Daarnaast worden we ook gevraagd om op te treden als procesbegeleider of dagvoorzitter. De investeringskosten van onze diensten en producten bespreken we met elkaar. Transparant en van tevoren.

De Talking Stick

Het begrip narratief heeft de afgelopen jaren meer gehoor gekregen binnen organisatieontwikkeling, coaching, narratieve psychologie, en komt vaak terug in gerelateerde literatuur. Een treffende keuze kun je zeggen, dat de naam van Bureau Narratief de lading zo goed dekt. Hier hoort een passend, betekenisvol element bij: de Talking Stick. 

De Talking Stick wordt gebruikt door vooral nomadische volkeren die doormiddel van deze stok elkaars ervaringen verhalend delen. Dit sluit naadloos aan op verhalend ontwikkelen van Bureau Narrarief; weten wat er speelt, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de vraag achter de vraag en het vervaardigen van een goede analyse. Of dit nu gaat om een wijk, een organisatie of individu, de principes van Bureau Narratief zijn hiervoor gelijk.

Contact

Om contact op te nemen met Bureau Narratief kunt u ons bellen op +31 6 14681922, een e-mail sturen naar info@narratief.nl of gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

E-mail: info@narratief.nl

Telefoon: +31 6 14681922

Adres: Bijmansstraat 6
             6653BV Deest

Bedrijf: Narratief vof

KvK: 76628744

Talking Stick

© Copyright 2023 Narratief vof   info@narratief.nl +31 6 14681922