Bureau Narratief houdt zich hoofdzakelijk bezig met vraagstukken en problemen van organisaties en instellingen in het sociale domein.

Welkom

Alle organisaties en instellingen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en participatie (dat is meedoen in de maatschappij) bevorderen, worden tot het sociale domein gerekend.

Wij rekenen daar ook de onderwijsvoorzieningen toe. Die voorzieningen leveren immers een bijdrage die de participatie van jeugd en jongeren bevordert. Bureau Narratief werkt door het hele land.

Diensten

Walk-of-Wisdom
Advies en Ontwikkeling

“Pakkende oneliner”

Teamontwikkeling
Teamontwikkeling en training

“Pakkende oneliner”

Cultuuranalyse
Cultuuranalyse

“Pakkende oneliner”

Blatensky-Team-Programma
Blatensky Team Programma

“Pakkende oneliner”

DISC-en-Drijfveer
DISC en Drijfverenanalyses

“Pakkende oneliner”

Stadsmariniers
Stadsmariniers

“Pakkende oneliner”

Walk-of-Wisdom
Walk of Wisdom

“Pakkende oneliner”

Coaching-en-Supervisie
Coaching en Supervisie

“Pakkende oneliner”

Weet u niet zeker of wij u kunnen helpen? Schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Partners en samenwerkingen

Partners
Samenwerkingen

Portfolio

Adviezen

Narratief is nu actief in twee gemeenten en daarnaast consulteren een paar gemeenten ons regelmatig over leefbaarheids- vraagstukken in een aantal wijken. De adviezen hebben betrekking op de vraag op welke wijze de participatie van bewoners (met name ook jongeren) van die wijken kan worden bevorderd. De adviezen omvatten ook concrete interventievoorstellen, die een verhaal van de wijkbewoners helpen ontwikkelen. De voorstellen worden in volgende gesprekken ook gevolgd.

Project jeugdzorg

Deelname in een landelijk programma (OZJ) dat zich bezighoudt met complexe problematiek en samenwerkingsvraagstukken in de jeugdzorg. Doel is om complexe, vastgelopen casuïstiek in de jeugdzorg, samen met de partners, een stap verder te helpen en om structurele problematiek landelijk op te lossen. De nadruk ligt op het adviseren en initiëren van concrete interventies die positieve invloed hebben op het levensverhaal van jongeren met gecompliceerde problematiek. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met bureau Significant.

Cultuuranalyse

Een uitgebreide cultuuranalyse in twee scholen voor speciaal onderwijs. De analyse heeft geleid tot een aantal voorstellen tot verandering. De procesbegeleiding is er op gericht om opnieuw een gedeeld, inspirerend en op de taak gericht verhaal te implementeren dat door alle medewerkers wordt gedragen en gedeeld.

Opleidingsprogramma zorg en veiligheid

Narratief heeft voor een instelling in Zeeland een compleet leerprogramma voor jongerenwerkers ontwikkeld en bijgedragen aan een methodiekboek dat daarbij wordt gebruikt.

Zorgaanbieder voor jongvolwassenen met een beperking

De zorgaanbieder richt zich in het bijzonder op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis. De zorgaanbieder wil jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking een thuis bieden en, door middel van een uitzendbureau, begeleiden naar werk. Het project is mede door ons ontwikkeld en is ondertussen in de uitvoerende fase.

Over Bureau Narratief

Bureau Narratief is een organisatieadviesbureau, opgericht in 2018. In de afgelopen twee jaren blijken wij het beste tot ons recht te komen wanneer we bijdragen in het sociale domein en maatschappelijk betrokken organisaties.

Centraal hierin staat de mens en zijn omgeving. Organisaties gericht op onderwijs en vorming, veiligheid en criminaliteit, participatie en andere sociale vraagstukken, maar ook lokale en landelijke overheid zoals gemeenten en departementen, hebben onze bijzondere belangstelling.

We zijn een familiecollectief en kunnen ons beroepen op de volgende achtergronden: sociale en welzijnsopleidingen, verpleegkunde, bedrijfskunde, theologie, filosofie, evenementenmanagement, English and linguistics en organisatiecommunicatie.

Onze diensten: organisatieadvies en – analyses, organisatie-veranderprogramma’s, training van groepen, coaching, interim-management en teambegeleiding. Daarnaast worden we ook gevraagd om op te treden als procesbegeleider of dagvoorzitter. De investeringskosten van onze diensten en producten bespreken we met elkaar. Transparant en van tevoren.

Contact

Om contact op te nemen met Bureau Narratief kunt u ons bellen op +31 6 14681922, een e-mail sturen naar info@narratief.nl of gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

  • +31 6 14681922
  • info@narratief.nl
  • 6653BV Deest
  • Bijmansstraat 6
  • Narratief VOF
  • KvK: 76628744
Talking Stick

© Copyright 2023 Narratief BV   info@narratief.nl +31 6 14681922

icon-twitter
icon-linkedin