Bureau Narratief houdt zich bezig met organisatieontwikkeling en veranderopgaven. Onze expertise ligt in het onderwijs-, sociaal en veiligheidsdomein.

Opdrachtgevers zijn divers. Van gemeente tot school, van instelling tot departement.

Welkom

Bureau Narratief heeft haar oorsprong in 2018, waarin zij haar eerste opdracht uitvoerde voor een welzijnsorganisatie. Toen nog onder de naam Van Koningsveld ATC. Na ruim 25 prachtige jaren bij verschillende organisaties en in verschillende rollen te hebben gewerkt binnen de overheid als ambtenaar, in 2019 mij, samen met mijn vrouw Iris, volledig gericht op het zelfstandig advies- en interim-vak. We werken onder andere voor instellingen, scholen, regionale samenwerkingsverbanden, departementen en gemeenten.

Eén ding hebben onze opdrachtgevers gemeen; een relevante bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven in Nederland. We werken in opdracht onder andere mee aan weerbare en veilige wijken, het welzijn en de ontwikkeling van jeugd en jongeren, het aanpakken van complexe zorg casuïstiek, participatie van kwetsbare groepen en het daarmee verbonden versterken van de samenwerking in maatschappelijke opgaven. Wij zijn Iris en Etienne van Koningsveld. We kunnen ons beroepen op belangrijke expertises in de familie en werken in verband samen met gelijkgestemde organisatieadviesbureaus.  

Snel navigeren

Ik ben een bedrijf of organisaite

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ik ben een gemeente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ik ben een school

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ik ben een departement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Diensten

outline-organisatieadvies
Organisatieadvies en ontwikkeling

Het primaire proces staat centraal. Het helpen van de klant, burger, client, en altijd mens, is het vertrekpunt. We doen mee, adviseren concreet vanuit dat perspectief en dragen bij in opvolging.  

outline-cultuuranalyse
Onze cultuuranalyse

Onze bouwstenen zijn werkstages, individuele interviews, groepsbesprekingen, enquêtes en documentenstudie. Een analyserapport stellen we op in begrijpelijke taal, opgebouwd op wetenschappelijke inzichten. Het voorziet in constateringen, conclusies én aanbevelingen.

outline-teamontwikkeling
Teamontwikkeling en training

We willen gidsen in het proces van keuzes over kernwaarden, competenties en drijfveren, omgang en gedrag, prestatieafspraken. En we zoeken ‘het’ op en we gaan het vinden.

outline-coaching
Coaching en supervisie

Persoonlijke ontwikkeling staat niet los van de werkcontext. Wat drijft jou? Waarom doe je het zoals je het doet en wat kan hierin anders en beter? Hoe werken we samen en wat bindt ons?

outline-disc
DISC en drijfverenanalyse

Een prachtige werkwijze die leidt tot inzicht in persoonlijk gedrag en wat jou drijft in jouw leven. Helder en toegankelijk gerapporteerd en doorgesproken. De basis voor veel coachingtrajecten.

outline-stadsmariniers
Stadsmarinier

Onze stadsmarinier is geen solist, draagt geen wapen en komt in vrede. Hij werkt doelgericht aan leefbaarheid en veiligheid. Met elkaar perspectief bieden en grenzen stellen.

outline-walkofwisdom
Walk of Wisdom

Tijdens een uitdagende en prachtige voettocht bij ons op verhaal komen, blijkt voor gasten verrassend fijn. Je komt niets tekort.

outline-blatensky
Blatensky Team Programma

Als groep of team elkaar in Tsjechië écht anders ontmoeten en in een meerdaags uitdagend programma werken aan een organisatie-opdracht.

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod en wilt u nader kennismaken en doorspreken? Bel ons dan op mobiel nummer 06-1481922 of maak gebruik van de contact-button.

Partners en opdrachtgevers

Partners
Recente opdrachtgevers

Portfolio

photo-1

Organisatieadvies en ontwikkeling

Bureau Narratief heeft een organisatieadviesbureau geholpen in het proces tot een andere organisatie- en werkvorm. RADAR heeft met onze bijdrage stappen gezet in het herinrichten van de dienstverlening en het maken van een ontwikkelplan. Wij hebben daar concrete bouwstenen voor aangeleverd.  

We hebben een zorgaanbieder voor jongvolwassenen met een beperking succesvol geholpen met een meerjarige subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst en werken nu bij een grote gemeente en een overheidsorganisatie als adviseur en interim manager aan het doel om de organisatie en samenwerking te versterken.

Oppakken en vlottrekken van complexe casuïstiek in de zorg

Etienne was in 2020 en 2021 adviseur namens VWS en de VNG op landelijk niveau bij het oppakken en leren van complexe jeugdzorgproblematiek. We hebben naast het hands on werken aan complexe vraagstukken ook bijgedragen aan een digitaal en interactief werkboek voor regionale expertteams en landelijke rapportages ten behoeve van het verbeteren van het aanbod voor specifieke groepen kinderen en jeugdigen. Hij is nu sinds 2021 bij het Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland betrokken als procesregisseur met de opdracht om complexe zorg casuïstiek vlot te trekken richting nieuw perspectief. Het helpen van de regionale expertteams en het gezamenlijk leren in de regio Gelderland en ondersteunen van nieuw en beter aanbod hoort daar ook bij. Hij heeft het projectleiderschap van de aanpak Kinderen met stille vragen in Gelderland.

photo-2
photo-3

Onze cultuuranalyse

Etienne is sinds 2020 als procesbegeleider betrokken bij scholen van Stichting De Kleine Prins. Een stichting voor gespecialiseerd onderwijs. Op drie van haar scholen een cultuuranalyse uitgevoerd met tot doel organisatieontwikkeling ten dienste van het versterken van het onderwijs voor de leerling en ouders/verzorgers. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en schoolteams intensieve analyses uitgevoerd. Met activiteiten als werkstages, individuele interviews, groepsbesprekingen en documentenstudies. Daarna bij één van de scholen mogen meewerken aan de uitvoering van de ontwikkelplannen. In nauwe samenwerking met de directeur en het managementteam succesvol een activiteitenprogramma ingericht en uitgevoerd.

De huidige opdracht sinds 2022 bij een uitvoeringsorganisatie van de overheid is ook gestart met een cultuuranalyse. Van daaruit als interimmanager samen in het managementteam aan de slag met een ontwikkelprogramma met hierin focus op landelijke afspraken en lokale kansen.

Stadsmarinier

Etienne heeft in 2022 bij een grote gemeente gewerkt als stadsmarinier. Hij heeft de functie daar vooral in de rol van actieprogrammaleider uitgevoerd. Hij werkt als aanjager: met focus op een overzichtelijk aantal actiepunten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In samenwerking met wijkmanagers, openbare ruimte, politie en handhaving, economie, e.a. werken aan concrete interventies om een kwetsbare buurt te versterken en overlast en criminaliteit te bestrijden. Hij is lid van de kerngroep van het Landelijk Platform Sociale Veiligheid met onder andere stadsmariniers uit verschillende regio’s in Nederland.  

photo-4
photo-5

Teamontwikkeling

Op ons terrein in Deest en in samenwerking met partners in het dorp hebben we goede faciliteiten voor team-ontwikkelprogramma’s. We doen dit regelmatig, waarin we oldskool teamactiviteiten afwisselen met intervisie en procesbegeleiding om de groep te helpen team te worden of het team te helpen nog beter en prettig te werken. We hebben dit gedaan voor een team van Justitie en Veiligheid die met elkaar portefeuilles wilden verdelen. Die verdeling hebben we met elkaar gedaan op kernwaarden, drijfveren en competenties. Een spannend maar treffend proces. We hebben op dergelijke wijze ook bijgedragen voor andere organisatieadviesbureaus, schoolteams en managementteams van verschillende instellingen.

Over Bureau Narratief

Bureau Narratief is een organisatieadviesbureau, opgericht in 2018. In de afgelopen twee jaren blijken wij het beste tot ons recht te komen wanneer we bijdragen in het sociale domein en maatschappelijk betrokken organisaties.

Centraal hierin staat de mens en zijn omgeving. Organisaties gericht op onderwijs en vorming, veiligheid en criminaliteit, participatie en andere sociale vraagstukken, maar ook lokale en landelijke overheid zoals gemeenten en departementen, hebben onze bijzondere belangstelling.

We zijn een familiecollectief en kunnen ons beroepen op de volgende achtergronden: sociale en welzijnsopleidingen, verpleegkunde, bedrijfskunde, theologie, filosofie, evenementenmanagement, English and linguistics en organisatiecommunicatie.

Onze diensten: organisatieadvies en – analyses, organisatie-veranderprogramma’s, training van groepen, coaching, interim-management en teambegeleiding. Daarnaast worden we ook gevraagd om op te treden als procesbegeleider of dagvoorzitter. De investeringskosten van onze diensten en producten bespreken we met elkaar. Transparant en van tevoren.

image005-1

De Talking Stick

Het begrip narratief heeft de afgelopen jaren meer gehoor gekregen binnen organisatieontwikkeling en coaching, narratieve psychologie en komt vaak terug in gerelateerde literatuur. Een treffende keuze kun je zeggen, dat de naam van Bureau Narratief de lading zo goed dekt. Hier hoort een passend, betekenisvol element bij: de Talking Stick. 

De talking stick wordt gebruikt door vooral nomadische volkeren die ook verhalend ontwikkelen; zij hebben geen zware boeken of internet op hun trektochten maar delen ‘lichte’ verhalen met elkaar. Zij leren door elkaars ervaringen verhalend te delen, van generatie op generatie. Door de beste ervaringen om te zetten in kennis en kunde blijven zij groeien. In groepsdiscussies bijvoorbeeld wordt de talking stick in het midden van de kring gelegd, en wordt degene die iets te zeggen heeft gedwongen op te staan, helemaal naar het midden van de kring te lopen, om met de talking stick terug naar de eigen zitplaats te gaan voordat er gesproken mag worden. 

Dit sluit naadloos aan op verhalend ontwikkelen van Bureau Narrarief; weten wat er speelt, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de vraag achter de vraag en het vervaardigen van een goede analyse. Of dit nu gaat om een wijk, een organisatie of individu, de principes van Bureau Narratief zijn hiervoor gelijk.

Contact

Om contact op te nemen met Bureau Narratief kunt u ons bellen op +31 6 14681922, een e-mail sturen naar info@narratief.nl of gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

  • +31 6 14681922
  • info@narratief.nl
  • 6653BV Deest
  • Bijmansstraat 6
  • Narratief vof
  • KvK: 76628744
Talking Stick

© Copyright 2023 Narratief vof   info@narratief.nl +31 6 14681922