Adviezen

2021-06-29T17:28:43+01:00

2019 - Heden Narratief is nu actief in twee gemeenten en daarnaast consulteren een paar gemeenten ons regelmatig over leefbaarheids- vraagstukken in een aantal wijken. De adviezen hebben betrekking op de vraag op welke wijze de participatie van bewoners (met name ook jongeren) van die wijken kan worden bevorderd. De adviezen omvatten ook concrete [...]

Zorgaanbieder voor jongvolwassenen met een beperking

2021-06-29T17:30:14+01:00

2019 - 2020 De zorgaanbieder richt zich in het bijzonder op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis. De zorgaanbieder wil jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking een thuis bieden en, door middel van een uitzendbureau, begeleiden naar werk. Het project is mede door ons ontwikkeld en is ondertussen in de uitvoerende [...]

Project jeugdzorg

2021-06-29T17:30:00+01:00

2020 Deelname in een landelijk programma (OZJ) dat zich bezighoudt met complexe problematiek en samenwerkingsvraagstukken in de jeugdzorg. Doel is om complexe, vastgelopen casuïstiek in de jeugdzorg, samen met de partners, een stap verder te helpen en om structurele problematiek landelijk op te lossen. De nadruk ligt op het adviseren en initiëren van concrete [...]

Cultuuranalyse speciaal onderwijs

2021-06-29T17:30:41+01:00

2020-2021 Een uitgebreide cultuuranalyse in twee scholen voor speciaal onderwijs. De analyse heeft geleid tot een aantal voorstellen tot verandering. De procesbegeleiding is er op gericht om opnieuw een gedeeld, inspirerend en op de taak gericht verhaal te implementeren dat door alle medewerkers wordt gedragen en gedeeld.

Go to Top