Omschrijving

2020-2021

Een uitgebreide cultuuranalyse in twee scholen voor speciaal onderwijs. De analyse heeft geleid tot een aantal voorstellen tot verandering. De procesbegeleiding is er op gericht om opnieuw een gedeeld, inspirerend en op de taak gericht verhaal te implementeren dat door alle medewerkers wordt gedragen en gedeeld.

Type opdracht