Omschrijving

2019 – Heden

Narratief is nu actief in twee gemeenten en daarnaast consulteren een paar gemeenten ons regelmatig over leefbaarheids- vraagstukken in een aantal wijken. De adviezen hebben betrekking op de vraag op welke wijze de participatie van bewoners (met name ook jongeren) van die wijken kan worden bevorderd. De adviezen omvatten ook concrete interventievoorstellen, die een verhaal van de wijkbewoners helpen ontwikkelen. De voorstellen worden in volgende gesprekken ook gevolgd.

Type opdracht